KYIV

CENTRAL OFFICE:

28b, A.Barbiusa St. 
+38 (044) 220-10-22
RC Parkovy Ozera (16, Voskresenska St.)
+38 (044) 391 04 54
RC Yaskravyi (33, Semiy Kulzhenko St.)
+38 (044) 391 03 83
RC Malakhit (7-A, Bohdanivska St.)
+38 (044) 391 06 10
RC Demiivka (28b, A.Barbiusa St.)
+38 (044) 392-30-58
RC Nivky-Park (67, Peremohy av.) 
+38 (044) 392 30 57 
RC Ozernyi Hai Gatne (Hatne, 1, Svobody St.)
+38 (044) 392 30 59
RC Vidradnyi (46, Komarova St.) 
+38 (044) 392 30 60
RC Traditsiya (3, Pchilky Av.)
+38 (044) 392 30 56
RC Teremky (15, Academica Zabolotnoho St.) 
+38 (044) 391 06 43
RC Syretsky Sady (10b, Marshala Hrechka St.)
+38 (044) 392-45-16
RC Vladymyrskii (28b, A.Barbiusa St.)
+38 (044) 392 45 18
info@intergal-bud.com.ua
OPENING HOURS 
Mon-Fri: 09:00-19:00
Sat-Sun: 10:00-17:00
LEGAL SUPPORT AND POST-SALES DEPARTMENT:

+38 (044) 390-3991

MARKETING PR AND ADVERTIZING DEPARTMENT

+38 (044) 392-0515 (вн. 062)

TENDER DEPARTMENT

+38 (044) 392-0515 (вн. 017)